در اجرای طرح ملی توان افزایی و تاب آوری اجتماعی زنان در خراسان جنوبی، کارگاه تربیت تسهیل گر تاب آوری اجتماعی در دانشگاه بیرجند برگزار شد.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه بیرجند دکتر احمد خامسان عضو هیات علمی دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی این دانشگاه و مجری طرح ملی توان افزایی و تاب آوری اجتماعی زنان در خراسان جنوبی در این باره گفت : تاب آوری اجتماعی یعنی توانایی مقاومت در برابر ریسک و فشارهای روانی که به انسان وارد می شود.
وی اظهار کرد: کارگاه مذکور طی ۲ روز در پردیس شهدای دانشگاه بیرجند در راستای کاهش آسیب های اجتماعی و با هدف توان افزایی توانمندی زنان خانوار با همکاری دفتر امور بانوان استانداری و موسسه رویش روان و تندرستی خراسان جنوبی برگزار گردید.
در این کارگاه ۱۷نفر تسهیل گر از سمن های استان آموزش های لازم را دریافت نمودند.
شایان ذکر است که در مرحله اول طرح که با مسئولیت دانشگاه بیرجند طی سال گذشته انجام شد، کتاب “تسهیل گری تاب آوری اجتماعی” توسط دکتر احمد خامسان نگاشته و به چاپ رسید و در سال جاری این کتاب به عنوان محتوای مصوب در سراسر کشور اجرا می شود.