مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: چهار هزار و ۵۸۵ نفر در خراسان حنوبی با شرط داشتن سه فرزند و بیشتر، متقاضی مسکن هستند و موفق به ثبت‌نام در سامانه جامع شده‌اند.

وحید داعی افزود: تاکنون ۹۵ هزار و ۹۸۰ نفر در ۳۱ شهر استان برای طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام کرده‌اند که ۲۹ هزار و ۵۵۲ نفر واجد شرایط چهارگانه بوده و تایید نهایی شده‌اند.

وی گفت: از این تعداد ۱۰ هزار و ۱۳۱ متقاضی مرد مجرد در سنین ۲۳ تا ۴۵ سال، ۴۶۸ متقاضی مرد مجرد بالای ۴۵ سال و چهار هزار و ۲۲۷ متقاضی زن مجرد بالای ۳۵ سال بوده‌اند.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی عنوان کرد: برای ساخت ۵۳ هزار و ۸۲۷ واحد مسکونی در همه شهرهای استان زمین تامین شده و متقاضیان ۶ هزار و ۳۹۶ واحد نیز تاکنون قرارداد مشارکت مدنی را به امضا رسانده‌اند.

وی گفت: تاکنون ۹ هزار و ۱۰۸ واحد موفق به اخذ پروانه شده و پنج هزار و ۹۷۴ واحد نیز فونداسیون را به اتمام رسانده‌اند.

داعی با بیان اینکه ۲ هزار و ۷۰۱ واحد به مرحله اسکلت و سقف رسیده، ادامه داد: هزار و ۴۷۵ واحد در مرحله اتمام سقف و ۵۴۰ واحد هم به مرحله نازک‌کاری رسیده است.

وی گفت: براساس قانون جهش تولید مسکن مقرر شد دولت در چهار سال، چهار میلیون واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن در سراسر کشور احداث و تحویل متقاضیان واجد شرایط کند که سهمیه خراسان جنوبی ۲۰ هزار و ۶۷۵ واحد مسکن شهری و ۱۸ هزار واحد مسکن روستایی است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور