مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: علاوه بر پروژه شهر طبس، آبرسانی به شهرهای بیرجند، قاین و نهبندان نیز در فهرست پروژه‌های اضطراری وزارت نیرو قرار گرفت.

 مهدی دوستی اظهار داشت: به همین منظور هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال برای آبرسانی به بیرجند، ۹۵۰ میلیارد ریال آبرسانی به طبس، ۹۴۰ میلیارد ریال آبرسانی به قاین و ۸۵۰ میلیارد ریال برای آبرسانی به شهرهای نهبندان و شوسف اختصاص یافته و در مجموع بیش از چهار هزار میلیارد ریال در قالب پروژه‌های مذکور به پروژه‌های ملی شرکت آب و فاضلاب اضافه شده است.

وی درباره سایر اقدامات موثر انجام شده برای مدیریت تنش آبی در استان، اضافه کردن پروژه‌های آبرسانی به شهرهای فردوس، اسلامیه، قاین، آرین شهر و شوسف به پروژه‌های تنش آبی را نام برد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی گفت: در زمان حاضر ۲۰ پروژه آبرسانی برای شهرهای استان که با کمبود مخزن مواجه بوده یا نیاز به حفر و تجهیز چاه جدید دارند و از نظر کیفی دچار مشکلاتی هستند، تعریف شده است.

وی به سایر اقدامات انجام شده در زمینه مدیریت تنش آبی در شهرها و روستاهای استان اشاره کرد و افزود: حفر و تجهیز ۲۰ حلقه چاه در سال ۱۴۰۱ با دبی ۴۹۰ لیتر بر ثانیه، حفر و تجهیز ۱۳ حلقه چاه در سال گذشته با دبی ۲۹۰ لیتر بر ثانیه به منظور گذر از پیک مصرف تابستان و روزهای پایانی سال انجام شده است.

دوستی یادآور شد: همچنین حفر و تجهیز هفت حلقه چاه دیگر با پیش بینی آب دهی ۱۸۰ لیتر بر ثانیه در دستور کار این مجموعه قرار دارد.

وی گفت: مطالعات پهنه بندی شبکه توزیع شهرهای استان، تهیه سند قرارگاه آبرسانی سقا به عنوان پایلوت کشوری با همکاری وزارت نیرو و تهیه اطلاعات به منظور ایجاد سامانه GIS شهرها و روستاهای استان، هوشمندسازی سامانه اسکادا و تله متری از دیگر برنامه‌های در دست اجراست.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی افزود: محدودیت منابع کمی و کیفی آب با توجه به اقلیم استان که در مناطق خشک و نیمه خشک کشور واقع هستیم و نبود وجود ردیف اعتباری در راستای پهنه‌بندی و اصلاح شبکه توزیع آب شهرها و روستاها از جمله چالش‌هاست.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور