#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

در بازدید فرماندار شهرستان خوسف و رئیس سازمان صمت استان از معدن طلای خونیک مطرح شد:
🔸 ذخیره این معدن طلا ۵۰۸ هزار تن با عیار هشت دهم پی پی ام است.
🔸 تا دو سال آینده مراحل تجهیز و آماده سازی ساخت کارخانه فرآوری این معدن طول خواهد کشید.
🔸 بعد از معادن طلای شادان ، کودکان و ماهر آباد این چهارمین معدن طلای شهرستان خوسف است که مراحل راه اندازی و ساخت کارخانه فرآوری آن در دست بهره برداری است.