آمفی تئاتر روباز در شهرستان سرایان بهره برداری شد و ۱۳ هزار و ۷۹۵ نفر بهره‌مند شدند.

 در چهارمین روز از دهه فجر سالن آمفی تئاتر روباز سرایان به مساحت ۵ هزار افتتاح آمفی تئاتر روباز در سرایانمترمربع و پارک گفتگو به مساحت ۲ هزار مترمربع با مجموع اعتبار یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان و جمعیت برخوردار ۱۳ هزار و ۷۹۵ نفر امروز به بهره برداری رسید.

آبیاری کم فشار موتور پمپ دلگشا در ۵۶ هکتار و موتور پمپ کوثر در ۶هکتار با مجموع اعتبار ۴۹۰ میلیون تومان و جمعیت برخوردار ۸۰ نفر، کارگاه تولید محصولات بتنی با تسهیلات صندوق کارآفرینی امید به نمایندگی از ۱۴ طرح تسهیلات صندوق کارآفرینی امید با مجموع اعتبار ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان و اشتغالزایی برای ۹۴ نفر، شرکت تعاونی بانوان سرایان با اعتبار ۵۰ میلیون تومان و ۱۰۰ نفر سهامدار از دیگر طرح‌هایی بود که امروز در شهرستان سرایان افتتاح شد.