پارس ایر با رایزنی های ۲ استاندار سابق و تلاش و پیگیری مجدانه دکتر قناعت و همراهی دکتر اسحاقی نماینده مجلس به بیرجند آمد. به دلیل نیاز مبرم مردم و مدیران استان به پروازها استقبال از پارس بسیار خوب بود.با وجود استقبال مردم ، کنسلی مکرر پروازهای پارس ، موجب ایجاد نارضایتی عمومی شد. پارس هیچگاه در برابر لغو ۷۲ پرواز در سال ۱۴۰۱ و لغو پروازهایش در تمام تعطلات رسمی ، هیچ توضیح قانع کننده ای به مردم استان نداد. عدم تمکین پارس ایر به نرخ مصوب بلیت ، موجب شد تا موج نارضایتی عمومی در فضای مجازی و حقیقی و رسانه های استان بالا بگیرید. توهین و دهن کجی پارس ایر به نامه اقای خسروی نماینده بیرجند در مجلس که از نامنظم بودن پروازهای پارس ایر گلایه کرده بود ، فضای افکار عمومی را باردیگر جریحه دارد کرد و در پاسخ به این نامه ۲ پروازش را حذف کرد. نماینده پارس در استان ، هیچگاه نتوانست افکار عمومی را مدیریت کند ، نتوانست با رسانه ها ارتباط موثر بگیرید و هیچگاه در مقام پاسخگویی به مردم حاضر نشد ! پارس ایر به جای دلجویی از مردم بابت کنسلی های زیاد و مدیریت افکار عمومی و احترام به حقوق مسافرینی که بلیت های گران را به دلیل نیاز مبرم به پرواز میخریدند ، به مردم و مدیران استان میتاخت و دائما تهدید میکرد که اگر مردم ساکت نشوند از بیرجند میرود ! پیش تر با یاسوج هم همین کار را کرده بود !

اگر پارس ایر و نماینده اش به حقوق مردم احترام میگذاشت ، ابهامات رسانه ها را پاسخ میداد و در میان مردم گفتمان سازی میکرد ، قطعا فضای افکار عمومی هم مدیریت میشد که برای مردم و پارس منافع متقابل در پی داشت

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور