فردوس و طبس در وضعیت قرمز کرونایی

#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸بر اساس آخرین نقشه وضعیت کرونای کشور، شهرستان فردوس از وضعیت نارنجی به قرمز تغییر رنگ داد و هم اکنون شهرستان های طبس و فردوس در وضعیت قرمز کرونایی (خیلی پرخطر) قرار دارند.
🔸شهرستانهای بیرجند و قائن نیز از وضعیت قرمز به نارنجی (پرخطر) تغییر کردند و بر این اساس با احتساب نهبندان سه شهر با وضعیت نارنجی در استان وجود دارد.
🔸شهرستان های بشرویه، سرایان، سربیشه، درمیان، زیرکوه و خوسف در وضعیت زرد (خطر متوسط)قرار دارند.