موسوی مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام خراسان جنوبی افزود؛
بنیاد ۱۵ خرداد به منظور حمایت از تحکیم و تکمیل خانواده در حوزه فرزندآوری مشوق های حمایتی را در نظر گرفته است ، در همین راستا از خانواده هایی که صاحب فرزند سه قلو به بالا می شوند حمایت می نماید این حمایت شامل هدیه نقدی بلاعوض به مادر به مبلغ ده میلیون ریال به ازای هر فرزند،بسته لبخند مادری به ازای هر فرزند که شامل چهل قلم کالای مورد نیاز نوزاد از بدو تولد تا دو سالگی است و بالغ بر پنج میلیون تومان ارزش دارد،همچنین تامین پوشک نوزادان تا ۶ ماه به ازای هر فرزند ۲۴ بسته پوشک در نظر گرفته می شود
موسوی خاطرنشان کرد ،با توجه به راه اندازی سامانه ثبت نام حمایت از خانواده های دارای فرزندان سه قلو به بالا به نشانی اینترنتی iranejavan.1542.ir
متقاضیان واجد شرایط میتوانند اطلاعات و مدارک مورد نیاز خود را در این سامانه بارگذاری تا توسط بنیاد مورد بررسی قرار گیرد و در صورت احراز شرایط موارد فوق به آنها تخصیص یابد
شایان ذکر خانواده هایی که از ۱۴۰۲٫۰۱٫۰۱ صاحب فرزند سه قلو به بالا شده اند مشمول این طرح می‌باشند

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور