رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از احداث پالایشگاه لبنیات و سردخانه در استان خبر داد و افزود: برای جلوگیری از خروج شیر تولیدی در خراسان جنوبی به دیگر استان‌ها، با جدیت به دنبال احداث این پالایشگاه هستیم.

مهدی جعفری، گفت: در هفته جهاد کشاورزی مجتمع دام سبک اسلامیه در قالب شرکت شهرک‌ها که بیست و سومین شهرک در خراسان جنوبی است تعریف شده که اگر این شهرک‌ها با تمام ظرفیت خود اشتغال ایجاد کنند بیکاری در استان نخواهیم داشت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از بازگشت ۱۴ واحد راکد در بخش کشاورزی و دامداری به چرخه تولید در استان خبر داد و اظهار کرد: ۶۴ واحد در استان داشتیم که امسال ۱۴ واحد وارد چرخه تولید شدند.

جعفری ادامه داد: امسال احداث این پالایشگاه لبنیات و سردخانه را  در اسلامیه در دستورکار داریم که با جدیت دنبال می‌شود.

وی با اشاره به پروژه‌های هفته جهاد کشاورزی در حوزه آب و خاک گفت: تا پایان آخرین روز از هفته جهادکشاورزی ۸۰ طرح آب و خاک با اعتبار ۲۴ میلیارد و ۸۴۰ میلیون تومان به بهره‌برداری می‌رسد که ۱۰ هزار و ۵۷۱ نفر از این طرح‌ها بهره‌مند می‌شوند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی بیان کرد: استان خراسان جنوبی با ۸ هزار و ۷۸۱ هکتار در حوزه آبیاری نوین دومین استان در کشور از نظر سطح در اجرا است.

وی ادامه داد: با ۴۳۳ هکتار آبیاری نوین از ابتدای سال تاکنون رتبه نخست از نظر سطح اجرایی و عملکرد کل سامانه‌های نوین آبیاری در کشور از آن خراسان جنوبی شده است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور