مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی در نشست صمیمی با اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات با بیان اینکه باید نگاه مسئولان به اهمیت پیوست رسانه ای فعالیت ها تقویت شود، گفت: پیوست رسانه ای فعالیت دستگاهها و تقویت رسانه ها نقش بسزایی در توسعه فرهنگی دارد که این امر نیازمند توجه هر چه بیشتر به ظرفیت بالای خبرنگاران است.
؛ علی فرخنده  در نشست صمیمی با اعضای هیئت مدیره خانه مطبوعات خراسان جنوبی با بیان اینکه در مجموعه فرهنگ و ارشاد اسلامی به دنبال ارتقای کیفی و‌ سطح کمی رسانه ها هستیم؛ افزود: افزایش سطح پایگاههای خبری، کیفی سازی و توانمند سازی ظرفیت خبرنگاران مورد توجه جدی قرار دارد.
وی با بیان اینکه باید نگاه مسئولان به اهمیت پیوست رسانه ای فعالیت ها تقویت شود؛ اظهار کرد: پیوست رسانه ای فعالیت های دستگاهها و تقویت رسانه ها نقش بسزایی در توسعه فرهنگی دارد که این امر نیازمند توجه هر چه بیشتر به ظرفیت بالای خبرنگاران است.
فرخنده با بیان اینکه امید است در این مجلس انقلابی قانون خوبی در راستای حمایت از رسانه ها دیده شود، گفت: جنگ امروز جنگ روایت ها بوده و غرب با نداشته های خود از هیچ، همه چیز می سازد.
مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: انتظار می رود رسانه ها با استفاده از ظرفیت های انقلاب، آنچه که شایسته و مد نظر نظام است را روایت کنند.
وی بیان کرد: امیدواریم بتوانیم با استفاده از ظرفیت خبرنگاران در حوزه جهاد تبیین که خروجی آن امید آفرینی است، اقدامی موثر در جامعه داشته باشیم.
گفتنی است؛ در این جلسه مشکلات فعالان رسانه ای استان اعم از خدمات رفاهی، معیشتی و مسکن خبرنگاران و دغدغه های رسانه ها با دستگاه ها مطرح شد.

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور