پیش بینی می‌شود امسال حدود ۲۱ هزار و ۹۰۰ تن زرشک از باغات زیرکاشت این محصول در  برداشت شود.

 معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان سطح باغات زیرکاشت زرشک در خراسان جنوبی را ۱۸ هزار و ۵۲۷ هکتار  اعلام کرد.
محمدرضا اکبری افزود: شهرستان قاین با تولید ۶ هزار و ۳۷۰ تن زرشک بیشترین تولید این محصول را در استان به خود اختصاص داده است.

وی درآمد سالانه استان از این محصول را حدود ۷ هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: برداشت زرشک در استان از  نیمه اول آبان آغاز می‌شود و نیمه دوم آذر به پایان می‌ رسد.

وی افزود: از هر هکتار زیر کشت زرشک در استان حدود هزار و ۴۴۰ کیلوگرم محصول برداشت می‌شود.

اکبری گفت: حدود ۸۰ درصد از تولیدات زرشک به خارج از استان صادر می‌شود.

پارسال  ۲۰ هزار و ۹۰۰ تن زرشک  از سطح هزار و ۶۵۳ هکتار زیر کشت این محصول در خراسان جنوبی برداشت شد