مدیرکل هواشناسی خراسان‌جنوبی با بیان اینکه برای جمعه شب، شنبه و یکشنبه انتظار بارندگی در استان را داریم، گفت:پیش بینی بر این است که این بارندگی در همه نقاط خراسان جنوبی صورت گیرد

علیرضا خندان  اظهارکرد: فردا پنج شنبه و جمعه تا غروب پدیده جوی خاصی در خراسان جنوبی نداریم.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی با بیان اینکه برای جمعه شب، شنبه و یکشنبه انتظار بارندگی را داریم، بیان کرد: پیش بینی بر این است که این بارندگی در همه نقاط خراسان جنوبی صورت گیرد و در حال تنظیم یک هشدار در این زمینه نیز هستیم.

خندان رو با بیان اینکه سربیشه با دمای منهای دو درجه زیر صفر سردترین نقطه خراسان جنوبی گزارش شده است، افزود: گرمترین نقطه نیز دهسلم با ۲۵ درجه بالای صفر ثبت شده است.

وی با اشاره به اینکه بیرجند در سردترین ساعات پنج درجه بالای صفر بوده است، یادآور شد: بیرجند دمای زیر صفر درجه را در ۲۴ ساعت گذشته تجربه نکرده است و همین گرمتر بودن دمای هوا نسبت به سال گذشته یکی از مهمترین علل کاهش بارش ها به ویژه برف است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور