🔸علی‌اکبر برقی خبرنگار روزنامه‌های قدس و کیهان و دبیر بازنشسته آموزش و پرورش پس از مدتها بیماری امروز در سن ۶۳ درگذشت. خبر و هنر این ضایعه غم انگیز را به جامعه خبری استان و شهرستان طبس تسلیت می گوید