مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان‌جنوبی گفت: عوامل اجتماعی موثر بر نگرش و عملکرد زیست محیطی عبارتنداز وضعیت اقتصادی و اشتغال که از مهمترین عوامل تاثیرگذار است و این اثرگذاری را در تمام سطوح مدیریتی و روزمره سطوح مختلف اجتماعی دارد.

علیرضا نصرآبادی، مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان‌جنوبی اظهار کرد: مردم بخش زیادی از مخاطرات را می‌شناسند چون با آن دست و پنجه نرم می‌کنند و حوادثی مانند گرد و غبار، سیل، فرسایش خاک، فرونشست زمین، خشکسالی لذا آنچه مهم است اطلاع از عوامل بروز یا تشدید آن‌ها است.

وی با بیان اینکه هر بخش از حوادث یک یا چند متولی اصلی دارد که بایستی مستقیما ورود پیدا کنند و جریان فکری و آموزشی ایجاد نمایند، اظهار کرد: پیش‌بینی برنامه‌ریزان بودجه‌ای کشور در امر فرهنگ سازی، آموزش و ترویج است.

نصرآبادی تصریح کرد سازمان برنامه و بودجه کشور بایستی تعریف مشخص و پایداری را برای نظام ترویج و آموزش کشور ( منظور آموزش کلاسیک مدرسه و دانشگاه نیست) برای آحاد جامعه در حوزه‌هایی که نیاز به فرهنگ سازی دارد در نظر بگیرد.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان‌جنوبی  با بیان اینکه در بخش حفاظت محیط زیست، منابع طبیعی و کشاورزی جایگاه رسانه ملی در این حوزه نیز بایستی بسیار پررنگ و از تراز نگاه تجاری در قالب پیام بازرگانی خارج شود، افزود: حتی ایجاد یک شبکه مستقل سیما در حوزه محیط زیست و منابع طبیعی با رویکرد مدیریت آب، خاک و گیاه لازم به نظر می‌رسد.

وی تصریح‌کرد: امروزه معضلات زیست محیطی در حوزه آب، خاک، گیاه و همچنین هوا بسیار چالش بزرگی در زندگی روزمره انسان‌ها ایجاد نموده و در حال گسترش می‌باشد لذا عوامل اجتماعی موثر بر نگرش و عملکرد زیست محیطی عبارتند از؛وضعیت اقتصادی و اشتغال که از مهمترین عوامل تاثیر گذار است و این اثرگذاری را در تمام سطوح مدیریتی و روزمره سطوح مختلف اجتماعی دارد.

نصرآبادی بیان کرد: وقتی صحبت از تولید، درآمد و اشتغال می‌شود شایسته نیست نگاه زیست محیطی کمرنگ شده و نباید به بهانه و دغدغه تولید و اشتغال به راحتی از موضوع پایداری زیست بوم عبور کنیم و به راحتی از تخریب اندک داشته‌های ارزشمند طبیعی پیرامون خودمان گذر نکنیم و گاها با مصلحت‌اندیشی کوتاه مدت بجای واقع‌گرایی و دوراندیشی فداشدن طبیعت را به بهانه اشتغال و تولید نادیده نگیریم.

مدیر کل منابع طبیعی و آبخیزداری خراسان‌جنوبی با بیان اینکه حفظ منابع پایه تولید (آب، خاک و گیاه) منافاتی با تولید و اشتغال ندارد، بیان کرد: اگر نگاه ما بر توسعه پایدار زیست محیطی باشد در تولید و اشتغال موفق‌تر خواهیم بود.

نوشته و خبر نگار :مهدی نقی پور و ا.حسن پور