مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی گفت: لازم است معلمان، پژوهش‌های خود را به سمت موارد کاربردی و مورد نیاز استان خراسان جنوبی سوق داده و متمرکز کنند.

علیرضا موسوی نژاد،  در مراسم تجلیل از برگزیدگان کشوری و استانی جشنواره‌های حوزه متوسطه خراسان جنوبی اظهار کرد: خلقت خداوند بر اساس تعادل و عدالت و قاعده انجام شده است و حتی خطوط موازی انگشت‌ها را منحصر به فرد خلق کرده است.

، وی با بیان اینکه آیات قرآن کریم تاکید بر این دارد که اسم پروردگارتان را بزرگ بشمارید، افزود: تعلیم و پرورش دو بال برای رشد یافتن و به کمال رسیدن است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان کرد: امانات نظام جمهوری اسلامی به دست معلمان سپرده شده است و باید در تربیت و تعلیم آنان به نکات بسیاری توجه کنیم؛ در واقع معلمان پرچم دار تعلیم و پرورش در جامعه هستند.

موسوی نژاد با تاکید بر اینکه امروز تمام دانشمندان ایران اسلامی جوان هستند، ادامه داد: امروز علم و دانش گسترده تر از گذشته در کشور مطرح است و ایران اسلامی بستر هنر، فرهنگ و ادب و اخلاق است و همه به این موضوع اذعان داریم که جمهوری اسلامی اثرگذارترین کشور در منطقه و جهان است.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه یک پژوهش خوب و درست می‌تواند به بحث‌های مختلف از جمله ازدواج، خانواده، اقتصاد و سایر موارد پرداخته و اثرگذار باشد، یادآور شد: امیدواریم شاهد ارتقای آموزشی و پرورشی استان باشیم.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور