🔸صنایع بهره‌مند از گاز طبیعی در خراسان جنوبی پایان امسال با اتصال ۱۱۵ واحد دیگر به شبکه، به ۹۶ درصد افزایش می‌یابد.

مدیرعامل شرکت گاز خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در حال حاضر هزار و ۵۲۵ پوشش ۹۶ درصدی گازرسانی به صنایع خراسان جنوبیواحد صنعتی خراسان جنوبی تحت پوشش گاز قرار دارند گفت: امیدواریم تا پایان امسال در صورت عدم وجود موانع و تامین به موقع منابع مالی، با اتصال ۱۱۵ واحد دیگر به شبکه گاز طبیعی، درصد صنایع بهره‌مند در استان به ۹۶ درصد افزایش یابد.

سید محمود هاشمی به افزایش سرعت گازرسانی به استان خراسان جنوبی در سه سال گذشته اشاره کرد و گفت: در این مدت هزار و ۱۱۲ واحد صنعتی و تولیدی در اقصی نقاط استان از نعمت گاز طبیعی بهره‌مند شدند