رییس دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی گفت: در دفترچه انتخاب رشته سازمان سنجش آموزش نام پنج واحد دانشگاه پیام نور استان از فهرست انتخاب رشته حذف شد و امسال این دانشگاه‌ها پذیرای دانشجوی جدید نخواهند بود.

ابراهیم زنگویی‌زاده  افزود: این واحدها در شهرستان‌های بشرویه، سربیشه، سرایان، خوسف و زهان از توابع شهرستان زیرکوه هستند.

وی با بیان اینکه نبود پذیرش دانشجو در این واحدها در راستای طرح آمایش آموزش عالی توسط وزارت علوم انجام شده است گفت: طرح آمایش آموزش عالی فقط در خراسان جنوبی اجرایی نشده بلکه در سطح کشور در قالب اجرای این طرح، ۱۵۰ واحد امسال پذیرش دانشجو ندارند.

رییس دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی عنوان کرد: علت حذف این تعداد واحد دانشگاهی تعداد کم دانشجویان و از نظر وزارت علوم این واحدها زیان‌ده بودند.

وی افزود: خودم اعتقاد قلبی به تعطیلی و نبود پذیرش دانشجو در واحدهای پیام نور استان ندارم، البته این واحدها تعطیلی نمی‌شود و تا لحظه آخر به دانشجویان مجموعه خدمات‌دهی خواهند داشت.

زنگویی‌زاده گفت: برخی واحدهای پیام نور استان از نظر تعداد دانشجو شرایط خاصی دارند و ورودی سالیانه آنان شاید به تعداد انگشتان دست هم نرسد.

وی بیان کرد: براساس مصوبه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری واحدهای دانشگاه پیام نور که در سراسر کشور زیر ۲۵۰ دانشجو دارند، امسال نمی‌توانند دانشجو جذب کنند و باید فعالیت آنها محدود شود.