🔹استاندار خراسان جنوبی تأکید کرد: اعتبار طرح توسعه نهبندان ، پنج هزار میلیارد تومان تعیین شده است.
جواد قناعت امروز (۷ شهریور) در مراسم گرامیداشت روز نهنبدان، اظهار کرد: هفتم شهریور ۱۳۷۸ سالروز سفر تاریخی رهبر انقلاب به نهبندان است که در همین راستا سند توسعه نهبندان هم مصوب شد اما برخی اقدامات در این زمینه با کندی انجام شد.
🔹 استاندار با بیان اینکه نیاز بود طرح توسعه نهبندان بازنگری شود، افزود: یکی از مصوبات سفر ریاست جمهوری به شهرستان نهبندان، بازنگری طرح توسعه نهنبدان بود که این مهم در دستور کار معاونت اجرایی رئیس جمهور و معاونین وزرای مربوطه قرار گرفت.
🔹قناعت افزود: آخرین جلسه طرح توسعه نهبندان با حضور معاون اجرایی ریاست جمهوری و وزرای مربوطه برگزار شد و در نهایت پنج هزار میلیارد تومان برای این طرح مصوب شد که از لحاظ استان، وزارتخانه ها و سازمان های مربوطه و معاونت اجرایی ریاست جمهوری کار تمام شده است.
🔹وی با بیان اینکه در حال سیر انتقال طرح به هیئت دولت هستیم، گفت: در نوبت هستیم که در هیئت دولت این طرح تصویب نهایی شود که ظاهراً در این بخش مشکلی نداشته باشد چراکه کارهای فنی و کارشناسی آن انجام شده است.
🔹به گفته وی؛ طرح توسعه نهبندان آماده است، تمام حوزه های زیرساختی در آن پیش بینی شده و فعلاً فصول مختلف آن پنج هزار میلیارد تومان اعتبار دارد که هر فصل که اجرا شود برای ادامه آن آورده های مختلفی خواهد داشت

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور