🔸 ستاد مدیریت بحران استان، ادارات دولتی خراسان حنوبی را پنجشنبه های هر هفته ، تا نیمه شهریور تعطیل کرد

🔹عباس زاده معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در نشست ستاد بحران استان گفت: با توجه به افزایش دمای هوا ، در ستاد مدیریت بحران استان مصوب شد ادارات دولتی از همین هفته، پنجشنبه ها تا نیمه شهریور تعطیل باشند.

🔹وی گفت :هدف از اعمال تعطیلی دستگاه‌ها در پنجشنبه ها، صرفه‌جویی در مصرف انرژی است.