#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

در هفته اخیر، یک واحد غیرمجاز دندانسازی در بیرجند و دو مرکز ارائه خدمات طب سنتی غیر مجاز در فردوس و نهبندان شناسایی و پلمب شد.

یک مرکز غیرمجاز دندانسازی در شهر بیرجند که اقدام به مداخله در امور دندانپزشکی و دندانسازی به صورت غیر مجاز توسط فرد فاقد صلاحیت کرده بود، توسط مدیریت و کارشناسان نظارت بر درمان به همراه کارشناس امور دندانپزشکی دانشگاه شناسایی و بعد از طی مراحل قانونی و تنظیم صورت جلسه پلمپ  شد.

همچنین در هفته گذشته بازدید مشترک کارشناسان نظارت با همراهی نماینده پلیس اماکن در شهرستان‌های فردوس و نهبندان از چند مرکز غیر مجاز در امور پزشکی انجام شد.

در این بازدید دو مرکز غیر مجاز ارائه خدمات طب سنتی که مبادرت به ویزیت، مشاوره، تجویزدارو‌های گیاهی و خدمات طب سنتی از قبیل:حجامت و بادکش، زالو درمانی ارائه می‌کرد به عنوان مرکز غیر مجاز و تهدید علیه بهداشت عمومی و سلامت جامعه تشخیص داده شد که پس از صورت جلسه و تشکیل پرونده تعطیل و پرونده جهت رسیدگی قضایی ارسال شد.