مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی در بازدید از بیمارستان و پایگاه سلامت شهری سربیشه عنوان کرد: پزشک خانواده در اصل وکیل درمانی مردم بوده و در کنار آن درمانگر هم می باشد.

 دکتر علی اربابی مدیرکل بیمه سلامت استان در راستای ارتقای سطح خدمات به بیمه شدگان و افزایش سطح تعاملات و همچنین بررسی مشکلات حوزه سلامت از بیمارستان علی ابن ابیطالب(ع) و مرکز  خدمات جامع سلامت شهری شهرستان سربیشه بازدید و با رئیس شبکه و تعدادی از مسئولین حوزه بهداشت و درمان نشستی داشت.

علی اربابی مدیرکل بیمه سلامت خراسان جنوبی در این نشست از تعامل خوب شبکه و کادر درمانی با بیمه سلامت تشکر کرد و گفت: پزشک خانواده باید بیشتر از بحث درمان و ارجاع قدم بردارد و از نظر آموزش و آگاه سازی مردم به گونه ای عمل شود که مردم بدانند پزشک خانواده فقط وظیفه درمان را برعهده ندارد، بلکه به عنوان مشاور و وکیل درمانی مردم است.

اربابی ادامه داد: اگر این آگاهی در مردم ایجاد شود که پزشک خانواده چه خدماتی می تواند ارائه دهد، دیگر به دنبال مهر ارجاع نمی روند.

وی تصریح کرد: پزشک خانواده در اصل وکیل درمانی مردم بوده و در کنار آن درمانگر هم می باشد و برای مباحث درمانی باید به مردم مشورت دهد.

مدیرکل بیمه سلامت عنوان کرد: اینکه بیمار نیاز به مراجعه سطوح بالاتر دارد یا نه، بیمار در سطح بالاتر باید به چه تخصصی مراجعه کند تا بهبودی حاصل شود، با مشاوره و اعتماد به پزشک خانواده انجام می شود.

وی در پایان تاکید کرد: خدمت رسانی به مردم یک اصل است و برای این منظور هر همکاری که بتوانیم و ضوابط اجازه دهد با شبکه بهداشت و درمان این شهرستان خواهیم داشت.