سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: پروژه‌های عمرانی و اعتبارات جاری این دانشگاه با توجه به اینکه کل استان خراسان جنوبی را پوشش می‌دهد، نیازمند حمایت و توجه بیشتر است.

 محمدرضا رئیسون در نشستی با حضور رئیس گروه بودجه جاری دفتر امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور به تشریح برخی از مشکلات اعتباری دانشگاه و واحدهای تابعه پرداخت.

وی افزود: با توجه به اینکه استان خراسان جنوبی از مناطق محروم کشور است، انتظار می‌رود پروژه‌های عمرانی همچنین اعتبارات جاری دانشگاه علوم پزشکی بیرجند مورد حمایت و توجه بیشتر سازمان برنامه و بودجه کشور قرار گیرد.

بنا به این گزارش مواردی از جمله چالش‌های بیمارستان‌ها، شبکه‌های بهداشت و درمان، کسری اعتبارات حقوق و کارانه پزشکان، پرداخت‌های پرسنلی و پاداش پایان خدمت بازنشستگان، بازخرید مرخصی آنان، تسهیلات رفاهی و اسکان دانشجویان و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر از جمله غذای دانشجویان در این نشست بررسی شد.

پرداخت حق‌التدریس و طرح تمام وقتی، نبود تکافوی درآمدهای اختصاصی مراکز درمانی نظر به حاکمیتی بودن تعداد زیادی از بیمارستان‌های استان از دیگر موضوعاتی بود که مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

رئیس گروه بودجه جاری دفتر امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه کشور هم ضمن قول مساعد برای حل مشکلات اعتباری دانشگاه، از پرداخت بخش اول پاداش بازنشستگان سال ۱۴۰۰ در مهر امسال خبر داد.

محمد قاسمی با سفر به شهرستان‌های فردوس و بشرویه از نزدیک پروژه‌های عمرانی شبکه‌های بهداشت و درمان این ۲ شهرستان را بررسی کرد و امروز در نشستی با حضور سرپرست معاونت فرهنگی و دانشجویی و جانشین ریاست دانشگاه علوم پزشکی بیرجند درباره مشکلات اعتباری دانشگاه بحث و تبادل نظر شد.

رئیس گروه بودجه جاری دفتر امور سلامت و رفاه اجتماعی سازمان برنامه و بودجه علاوه بر بازدید از برخی پروژه‌های عمرانی و بیمارستان حضرت رسول (ص)، از زمین اختصاص یافته به دانشکده پیراپزشکی و بهداشت فردوس که اخیرا مجوز کمیسیون ماده ۲۳ آن توسط سازمان برنامه و بودجه کشور صادر شده است، بازدید کرد.

دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ۱۱ شهرستان استان خراسان جنوبی را زیر پوشش دارد.v

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس بهداشت و ا حسن پور