مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی گفت: براساس آمار معاینه بالینی در پزشکی قانونی استان، پرونده‌های تصادفات رتبه اول و نزاع رتبه دوم معاینات را به خود اختصاص داده است.

محمدعلی توکلیدر نشست خبری افزود: سال ۱۴۰۱ تعداد ۱۸ هزار و ۲۰۸ معاینه بالینی در خراسان جنوبی انجام شد که نسبت به سال قبل از آن ۱۶.۷ درصد افزایش یافت و از این تعداد معاینه بالینی، مصدومان ناشی از تصادفات با پنج هزار و ۳۴۶ مورد رتبه اول و نزاع با سه هزار و ۸۹۴ مورد رتبه دوم معاینات را به خود اختصاص دادند.

وی گفت: ۲ ماه نخست سال جاری پرونده‌های نزاع در استان ۱۸ درصد کاهش داشته که موجب خوشحالی است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی ادامه داد: سال گذشته نیز سه هزار و ۸۹۴ پرونده نزاع به ما ارجاع شد که نسبت به سال قبل از آن ۶.۵ درصد کاهش داشت.

وی افزود: همچنین در سال ۱۴۰۱ مصدومان ناشی از تصادف پنج هزار و ۳۴۶ مورد ثبت شده و نسبت به سال ماقبل که حدود چهار هزار و ۱۲۱ مورد بوده، افزایش داشته است.

توکلی گفت: متاسفانه فوتی‌های ناشی از تصادفات در استان ۵۰ درصد افزایش داشته و سال گذشته به ۳۹۲ نفر رسیده در حالی که این آمار در سال ۱۴۰۰ تعداد ۲۶۱ نفر بوده است.

وی اضافه کرد: از ۳۹۲ فوتی ناشی از تصادفات ۱۱.۷ درصد مربوط به تصادفات درون شهری و ۸۱.۹ درصد مربوط به تصادفات برون شهری است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی گفت: فوت ناشی از سوختگی در سال ۱۴۰۰ تنها ۶ مورد بود که پارسال به ۳۷ مورد رسید و بخشی از آن مربوط به آتش‌سوزی در تصادفات بوده لذا افزایش این آمار حیرت‌آور است.

وی ادامه داد: اجساد معاینه شده در پزشکی قانونی خراسان جنوبی طی سال گذشته ۷۱۶ مورد بوده که این آمار نسبت به مدت مشابه سال قبل از آن ۲۶ درصد افزایش داشته است.

توکلی گفت: براساس نظریه‌های صادر شده از اجساد در سال گذشته ۷۴ درصد مرگ‌ها در خراسان جنوبی غیر طبیعی و ۱۴.۹ درصد بر اثر عوامل طبیعی بوده است.

وی افزود: در بین نظریه‌های صادر شده از اجساد، حوادث ناشی از تصادف وسایل نقلیه با ۵۱.۵ درصد رتبه اول و مسمومیت ناشی از مصرف ماده با ۹.۷ درصد رتبه دوم را به خود اختصاص داده است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی بیان کرد: مصدومان ناشی از حوادث کار در استان حدود ۱۲ درصد کاهش داشت ولی فوتی‌های ناشی از حوادث کار در سال ۱۴۰۰ تعداد ۹ مورد و در سال ۱۴۰۱ تعداد ۲۶ فوتی بوده است.

وی گفت: در مورد سقط درمانی جنین در سال ۱۴۰۱ تشکیل پرونده‌ حدود ۶.۹ درصد کاهش داشت به گونه‌ای که سال ۱۴۰۰ تعداد ۱۰۲ پرونده و سال گذشته ۹۵ پرونده بوده است.

توکلی افزود: از تعداد ۹۵ پرونده سقط جنین برای ۶۴ مورد مجوز صادر شده و ۲۳ مورد نیز منجر به صدور مجوز نشد البته آمار سقط جنین امسال نسبت به ۲ ماه نخست سال گذشته ۱۱ درصد کاهش یافت.

وی درباره آمارهای ۲ ماه سال ۱۴۰۲ گفت: معاینات بالینی پزشکی قانونی خراسان جنوبی در این بازه زمانی هفت درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش و معاینه اجساد ۳۸ درصد افزایش داشته است.

مدیرکل پزشکی قانونی خراسان جنوبی با اشاره به برنامه‌های هفته قوه قضاییه اظهار داشت: معارفه پزشکی معاضدتی در نهبندان یکی از برنامه‌هاست که حاصل تلاش‌ها و پیگیری‌های زیاد بوده و در کاهش رفت و آمد به مرکز استان اثر مطلوبی دارد هرچند در شهرستان‌های سربیشه و زیرکوه کمبود پزشک داریم.

وی با بیان اینکه سالن تشریح فقط در چهار شهرستان بیرجند، قاینات، طبس و فردوس فعال است افزود: خدمات الکترونیک در واحد کمیسیون‌ها فعال شده و جزو برنامه‌های امسال است که پروژه مرکز پزشکی قانونی فردوس به طور مستقل راه‌اندازی شود.