#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

مدیرکل فرودگاه‌های خراسان جنوبی گفت: پرواز روزهای دوشنبه از شرکت هواپیمایی آتا به لیست پروازی فرودگاه بین‌المللی شهید کاوه بیرجند اضافه شد.

عظیم طهماسبی  اظهار داشت: اولین پرواز جدید شرکت آتا از فرودگاه بیرجند به مقصد تهران روز دوشنبه ۱۳ تیرماه برقرار است.

وی گفت: این پرواز ساعت ۲۰ و ۱۰ دقیقه از تهران به مقصد بیرجند و ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه روز دوشنبه از بیرجند به مقصد تهران انجام می‌شود.

مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی با اشاره به اینکه در حال حاضر ۱۰ پرواز از فرودگاه بیرجند به مقصد تهران انجام می‌شود افزود: با اضافه شدن پرواز آتا در برنامه تابستانی مجموع پروازهای بیرجند- تهران به صورت رفت و برگشت ۲۲ سفر خواهد بود.

وی یادآور شد: دو پرواز از فرودگاه بیرجند به سمت مشهد نیز در برنامه هفتگی این فرودگاه وجود دارد.

وی با بیان اینکه در حال حاضر همه روزها به غیر از پنجشنبه پرواز از فرودگاه بیرجند انجام می‌شود گفت: شرکت‌های هواپیمایی پارس ایر، ماهان، ایران ایر و آتا این پروازها را انجام می‌دهند.