مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی گفت: ۵۹ درصد تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه در راستای اشتغال، کارآفرینی و تولید در استان پرداخت شده است.

مرتضی ذاکریان در کارگروه تبصره ۱۸ قانون بودجه اظهارکرد: تا به امروز ۱۱ هزار و ۱۹۵ میلیارد ریال اعتبار تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ به استان تخصیص داده شده است.

وی بیان کرد: از این رقم ۸ هزار و ۹۲۳ میلیارد ریال اعتبار نقدی و دو هزار و ۲۷۱ میلیارد ریال اعتبار اسناد خزانه می‌باشد.

وی با بیان اینکه تا کنون در کمیته‌های استانی تبصره ۱۸ بیش از ۲۳ هزار و ۵۳۴ میلیارد ریال طرح مصوب شده است، عنوان کرد: در مجموع ۶ هزار و ۵۶۳ میلیارد ریال به متقاضیان پرداخت شده است.

به گفته وی ۶ هزار و ۳۰۶ میلیارد ریال از طرح‌های متقاضیان از سوی بانک‌ها برگشت خورده است.

وی از رشد ۱۲ درصدی میزان جذب طی یکماه گذشته خبر داد و گفت: ماه گذشته میزان جذب تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ استان ۴۷ درصد بوده که اکنون این میزان به ۵۹ درصد رسیده است.

وی عنوان کرد: مهلت زمانی برای جذب اعتبارات کم است و تقاضا داریم هر دو هفته کارگروه استانی برگزار شود.

آخرین وضعیت پرداخت تسهیلات در دستگاه‌ها و بانک‌های استان

وی مجموع اعتبار تخصیصی جهاد کشاورزی استان را سه هزار و ۳۵۳ میلیارد ریال اعلام کرد و بیان کرد :۲۸۳ طرح در این بخش مصوب شده که تا کنون به ۹۳ طرح مبلغ دو هزار و ۹۲۲ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه درصد جذب طرح‌های بخش کشاورزی استان تا کنون ۸۷ درصد بوده است، بیان کرد: بانک‌های کشاورزی توسعه تعاون و صندوق اعتباری امید بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات طرح‌های حوزه جهاد کشاورزی هستند.

وی اعتبار سازمان صمت استان را دو هزار و ۵۴۰ میلیارد ریال اعتبار نقدی و هزار و ۴۲۷ میلیارد ریال اسناد خزانه اعلام کرد و گفت: ۶۲ طرح به مبلغ ۶ هزار و ۶۳۲ میلیارد ریال در کمیته استانی در حوزه صنعت، معدن و تجارت استان مصوب شده که تا کنون ۵۱ درصد اعتبار نقدی و ۴۵ درصد اعتبار اسناد خزانه پرداخت شده است.

به گفته وی بانک‌های توسعه تعاون، صنعت و معدن، ملت و آینده بانک‌های عامل در حوزه پرداخت طرح‌های صنعت، معدن و تجارت استان می‌باشد.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی با بیان اینکه تسهیلات تخصیصی به اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان از محل تبصره ۱۸ تا کنون ۶۵۴ میلیارد ریال بوده است، بیان داشت: ۳۵۰ طرح به مبلغ ۵۳۱ میلیارد ریال در کمیته استانی مصوب شده که تا کنون ۳۷ درصد تسهیلات توسط بانک‌ها پرداخت شده است.

وی تصریح کرد: کشاورزی، توسعه تعاون، رفاه، ملی و صندوق امید بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری هستند.

ذاکریان عنوان کرد: پارک علم و فناوری تا کنون ۸۳۴ میلیارد ریال اعتبار تخصیصی نقدی داشته که ۲۱ طرح به مبلغ هزار و ۵۷۱ میلیارد ریال در کمیته استانی مصوب شده اما میزان جذب تا کنون صفر بوده است.

وی بیان داشت: بانک صنعت و معدن و آینده دو بانک عامل برای پرداخت طرح‌های حوزه علم و فناوری بوده است.

وی با بیان اینکه یک هزار و ۱۲۹ میلیارد ریال تسهیلات در حوزه اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان داشته ایم، افزود: ۲۱۹ طرح به مبلغ دو هزار و ۹۱۲ میلیارد ریال در کمیته استانی مصوب شده که ۶۴ درصد تسهیلات تا کنون پرداخت شده است.

وی اضافه کرد: بانک‌های توسعه تعاون، رفاه و صندوق اعتباری امید بانک‌های عامل برای پرداخت تسهیلات حوزه تعاون، کار و رفاه اجتماعی هستند.

ذاکریان گفت: تسهیلات حوزه اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات ۳۵۷ میلیارد ریال بوده که ۹۱ درصد تسهیلات توسط پست بانک که بانک عامل این حوزه بوده پرداخت شده است.

وی تسهیلات طرح‌های حوزه کمیته امداد را ۳۰۵ میلیارد ریال اعلام کرد و افزود: ۲۴۶ طرح مصوب در این حوزه داشته ایم که ۶۶ درصد تسهیلات جذب شده است.

به گفته وی صندوق امید، کشاورزی و بانک قرض الحسنه مهر بانک‌های عامل پرداخت تسهیلات بند الف تبصره ۱۸ به متقاضیان طرح‌های کمیته امداد استان هستند.

وی بیان داشت: طرح‌های حوزه بهزیستی استان ۸۳ میلیارد ریال بوده که ۱۰۰ درصد این تسهیلات به متقاضیان توسط بانک عامل صندوق کارآفرینی امید پرداخت شده است.

مدیرکل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی افزود :۱۲۶ میلیارد ریال تسهیلات برای طرح‌های اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوده که ۶۶ درصد اعتبار توسط بانک عامل این حوزه که صندوق کارآفرینی امید بوده پرداخت شده است.

وی با بیان اینکه اعتبار طرح‌های حوزه راه و شهرسازی استان ۳۸۹ میلیارد ریال بوده که تنها ۱۱ درصد این تسهیلات پرداخت شده و بانک عامل این حوزه نیز بانک مسکن بوده است.

ذاکریان بیان داشت: تسهیلات تخصیصی به طرح‌های بنیاد برکت از محل تبصره ۱۸ نیز ۳۰۳ میلیارد ریال بوده که ۷۹ درصد این تسهیلات توسط صندوق کارآفرینی امید به عنوان بانک عامل این حوزه پرداخت شده است.

به گفته وی امروز نیز ۴۳ طرح به مبلغ هزار و ۴۰۰ میلیارد ریال در کمیته استانی تبصره ۱۸ مصوب شد.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور