رییس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی از تامین اعتبار ۱۰۰ درصدی مطالبات تا پایان سال ۱۴۰۱ بازنشستگان دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی خبر داد.

حمید جهانشاهی در جمع خبرنگاران از تأمین اعتبار ۱۰۰ درصدی مطالبات پاداش بازنشستگان تا پایان سال ۱۴۰۱ دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام بودجه خراسان جنوبی خبر داد.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان جنوبی گفت: با استناد به ماده ۹ قانون برنامه و بودجه، بند «د» ماده ۲۸ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات دولت و در اجرای جدول شماره ۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، ۱۰۰ درصد مطالبات پاداش بازنشستگان سال ۱۴۰۱ دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام بودجه استانی تأمین و به دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط ابلاغ شده است.

جهانشاهی در خصوص مطالبات پایان خدمت بازنشستگان استان ادامه داد: طی مکاتبات صورت گرفته با دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام بودجه هزینه‌ای استانی و اخذ اطلاعات مربوط به بار مالی ناشی از بازنشستگی کارکنان این دستگاه‌ها و با عنایت به ابلاغ کامل اعتبارات پاداش پایان خدمت بازنشستگان تا پایان سال ۱۴۰۱ دستگاه‌های اجرایی مشمول نظام بودجه هزینه‌ای استانی توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، بار مالی ناشی از بازنشستگی کارکنان مذکور در دستگاه‌های اجرایی استان به طور کامل به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ شده و توسط خزانه معین استان به حساب ذینفع نهایی واریز می‌شود.

وی افزود: علاوه بر پرداخت کل مطالبات پاداش بازنشستگان مذکور، نسبت به تأمین اعتبار مانده مرخصی ذخیره شده سنوات نیز اقدام و ابلاغ اعتبارات مربوطه صورت پذیرفته است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور