از ابتدای امسال ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان کمک بلاعوض برای ساخت خانه به مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی پرداخت شده است..

عرب مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان جنوبی با اشاره به اینکه ۱۸۰ واحد مسکونی از ابتدای سال تاکنون تحویل مددجویان کمیته امداد امام خمینی ( ره ) شده است، گفت : برای این واحد‌ها  ۱۴ میلیارد و چهارصد میلیون تومان کمک بلاعوض و  ۵ میلیارد و چهارصد میلیون تومان از صندوق امداد ولایت پرداخت شده است.

او افزود : به ازای هر واحد ۸۰ میلیون تومان کمک بلاعوض و ۳۰ میلیون تومان وام قرض الحسنه پرداخت شده است.

عرب بیان کرد: تسهیلات صندوق امداد ولایت در مسکن شهری ۵۰ میلیون تومان و در مسکن روستایی ۳۰ میلیون تومان و سایر سرفصل‌ها ۱۵ میلیون تومان به تمامی  مددجویان بهره‌مند از خدمات عمرانی پرداخت می‌شود.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره ) خراسان جنوبی افزود: سقف فردی تسهیلات برای هر مددجو ۵۰ میلیون تومان و کارمزد وام تا ۱۰ میلیون تومان، صفر و بیش از ۱۰ میلیون تومان ۳ درصد و به صورت قرض الحسنه است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور