معاون امور هنری و سینمایی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان جنوبی از پذیرفته‌شدن نمایش «زال سپیدموی» در مرحله نخست بخش صحنه‌ای- بزرگسال هجدهمین جشنواره نمایش عروسکی تهران- مبارک خبر داد.

 سید علی زمزم گفت: هیئت انتخاب این بخش متشکل از افشین هاشمی، فارسپذیرفته شدن «زال سپیدموی» در مرحله نخست جشنواره نمایش عروسکی باقری و امیرسلطان احمدی ۵۲ اثر را در مرحله نخست پذیرفتند.
وی با اشاره به اینکه نمایش «زال سپیدموی» به نویسندگی و کارگردانی حسین عباس‌زاده از بیرجند نیز جزو آثار پذیرفته شده بود، افزود: پس از بررسی ایده‌ها و طرح‌های پذیرفته شده، آثار برگزیده برای مرحله ارزیابی اجرایی معرفی خواهند شد.