پدرام پاک آیین دستیار رسانه ای وزیر بهداشت و رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی این وزارتخانه شد

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حکمی، پدرام پاک آیین را که پیش از این سخنگویی وزارت بهداشت و سرپرستی مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی این وزارتخانه را عهده‌دار بود، به عنوان دستیار رسانه ای خود و رییس مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی منصوب کرد.

🔹پاک آیین پیش از این نیز در تاریخ ۲۰ تیر ماه امسال به عنوان سخنگوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی منصوب شده بود

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس بهداشت و ا حسن پور