رییس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند  در نشست تخصصی رهبری و حکمرانی در حوزه سلامت دومین رویداد IPH۲۰۲۳ با اشاره به اهمیت گردشگری سلامت در توسعه پایدار کشور گفت: خوشبختانه دولت برای ورود به بحث گردشگری سلامت عزمی جدی دارد که قوانین متناسب با آن نیز وضع شده است و جلسات متعددی هم در راستای این مسئله مهم در سطح وزارت بهداشت برگزار و پیگیری می شود.
به گزارش روابط عمومی دانشگاه؛ دکتر سید محمد موسوی میرزائی با اظهار اینکه فعالان اجتماعی و اقتصادی به عنوان تسهیل کننده های فرآِیند حفظ سلامت و توریسم درمانی، فعالیت های ارزنده ای ارائه می دهند افزود: یکی از دستاوردهای شاخص کشور، پیشرفت های قابل توجهی است که در زمینه پزشکی اتفاق افتاده و در خراسان جنوبی نیز شاهد فعالیت پزشکان متخصص ماهر، کادر درمان کاربلد و مجهز بودن مراکز درمانی و بیمارستان ها به امکانات و تجهیزات پیشرفته پزشکی هستیم.
وی با تاکید بر اینکه خدمات مورد نیاز بیمار باید در حداقل زمان ممکن، با بهترین کیفیت و بیشترین میزان رضایتمندی ارائه شود خاطرنشان کرد: حمایت دولت، تدوین قوانین گردشگری سلامت، وجود تیم های تخصصی پزشکی و کادر درمان با تجربه و ماهر در کنار امکانات و تجهیزات پیشرفته و مشارکت شرکت های تسهلیگر این حوزه، پتانسیل های مناسبی برای دسترسی بیماران بین الملل به خدمات درمانی است.
رئیس دانشگاه تداوم حضور بیماران بین الملل به دریافت خدمات گردشگری سلامت را منوط به ایجاد اعتماد، شفافیت در هزینه ها و تعرفه های منطقی، کیفیت خدمات و میزان رضایتمندی آنان دانست.
دکتر علی اکبر اسماعیلی معاون درمان دانشگاه نیز به بیان نکاتی از استانداردهای بخش بیماران بین الملل بیمارستان ها پرداخت و با اشاره به توانمندی پزشکان ایرانی اعلام کرد که آموزش پزشکی در ایران نسبت به سطح وسیعی از دنیا منحصر به فرد است.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور