#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

آخرین وضعیت رنگ بندی شهرستانهای استان خراسان جنوبی شنبه ۱۴۰۰/۰۱/۱۴
🟧 بیرجند

🟨 طبس ، نهبندان ، قاین ، سرایان ، بشرویه ، درمیان، فردوس ، سربیشه ، خوســف و زیرڪوه