پایان اردیبهشت ، آخرین مهلت جذب تسهیلات قرض الحسنه روستایی در خراسان جنوبی است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار در جلسه بررسی روند جذب تسهیلات جزءپایان اردیبهشت ماه، آخرین مهلت جذب تسهیلات قرض الحسنه روستایی (۴) بند (و) تبصره (۱۶) قانون بودجه کل کشور گفت: تمام مجموعه های متولی می بایست روند جذب کامل سهمیه استان را تسریع کنند.
فرهادی با تشکر از همکاری بانک های عامل با فرمانداری های تابعه به منظور جذب تسهیلات مزبورتأکید کرد: مهمترین عامل در جذب کامل این اعتبار، هم افزایی همه دستگاه هاست.
معاون استاندار به زمینه های پرداخت این تسهیلات اشاره کرد و افزود: با توجه به شرایط خشکسالی امسال، این تسهیلات می تواند در رفع نیاز جامعه روستایی و عشایری استان مؤثر باشد.
فرهادی تأکید کرد: به منظور حمایت از قشر ضعیف جامعه روستایی، بانک های عامل باید در زمینه دریافت ضمانت نامه ها همکاری کنند.
وی گفت: هدف از انجام همه این اقدامات و تأکید بر تعامل دستگاه ها و همراهی بانک ها، این است که افراد بیشتری از جامعه روستایی استان از این تسهیلات بهره مند شوند.
سهمیه استان از محل تسهیلات قرض الحسنه روستایی موضوع جز (۴) بند (و) تبصره ۱۶ قانون بودجه کل کشور؛ ۱۲۱ میلیارد و ۵۰۰ میلیون ریال است  که تاکنون ۵۷ درصد آن جذب شده است.