شرکت هواپیمایی پارس ایر پرواز ۲ و ۳ اردیبهشت (تعطیل رسمی – عید سعید فطر)
را علی رغم وجود تقـــاضای مسافرین باطل کرد !!

پروازهای تهران-بیرجند و بیرجند-تهران پارس ایر روزهای شنبه ۲ اردیبهشت ماه و یکشنبه ۳ اردیبهشت ماه (۲ پرواز صبح و شب) مصادف با تعطیل رسمی عیدسعیدفطر باطل اعلام شد.
پروازهای تهران-بیرجند و بیرجند-تهران روز شنبه ۲ اردیبهشت شرکت ماهان ایر (۹۰مسافر) از روزها پیش تکمیل ظرفیت شده و مسافرانی نیز در لیست انتظار این پرواز هستند. شرکت پارس ایر با هواپیمایی ۴۸ نفره در سال گذشته و امسال پروازهای بیرجند را در تمام تعطیلات رسمی تقویم به بهانه نبود مسافر باطل کرده است. در صورتیکه پایش آمار مسافران نشان میدهد این بهانه واهی است و تقاضا وجود دارد.
ابطال پروازهای پارس ایر در تعطیلات رسمی ، ضربه ای جبران ناپذیر به بدنه اقتصاد گردشگری استان ، حوزه درمان و … وارد کرده است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور