این روزها بیشتر از هر روزی نیاز به فرج داریم این روزها باید دست به دعا برداشت تا این بلا عظیم رخت ببندد و جهان آرام گیرد