#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

۴۸ درصد حوادث کار خراسان جنوبی در سال جاری در بخش صنعت ساختمان رخ داد.

 مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان از وقوع ۲۷ حادثه در ۹ ماه گذشته دروقوع ۴۸ درصد حوادث کار در بخش ساختمان کارگاه‌های استان خبر داد.

غلامرضا اشرفی گفت: از مجموع ۲۷ حادثه رخ داده در  این مدت، بیشترین شمار حوادث در بخش ساختمان بوده و حوادث سال جاری برابر با حوادث اتفاق افتاده در سال ۹۹ است و تغییری نداشته است.

وی افزود: بر اساس تحلیل انجام شده ۴۸ درصد حوادث سال جاری در بخش ساختمان، ۱۹ درصد حوادث در بخش صنعت و ۲۲ درصد حوادث در بخش معدن و ۵ درصد در بخش کشاورزی و ۶ درصد در پروژه‌های مرتبط با برق و گاز و آب و فاضلاب به وقوع پیوسته است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: ۷۹ درصد حوادث متعلق به کارگاه‌های کمتر از ۱۰ نفر است.

اشرفی افزود: تعداد کل حوادث فوتی در سال جاری در کارگاه‌های استان ، ۶ حادثه بود که این رقم پارسال ۴ مورد گزارش شده است.

وی گفت: ۴۸ درصد علت بروز حوادث ، سقوط از ارتفاع بوده است و ۵۱ درصد از حوادث به علت نبود آموزش‌های کافی رخ داده است.

وی افزود: ۳ درصد به علت سقوط اشیا، ۹ درصد برخورد با ماشین آلات و اشیا داخل کارگاه، ۹ درصد به علت استفاده نکردن وسایل حفاظت فردی بوده است.

اشرفی در ادامه تحلیل حوادث کارگری استان گفت: ۱۰۰ درصد افراد حادثه دیده مرد بوده اند و ۷۳ درصد حادثه دیدگان در سن ۲۰ تا ۴۴ سال و ۳۹ درصد بیسواد تا سیکل بوده اند.

مدیر کل تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان گفت: از مجموع حوادث رخ داده در ۹ ماهه سال جاری، ۲۲ درصد از حوادث منجر به فوت شده است.