#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

وضعیت بد خراسان جنوبی در مجموع رنگ بندی کرونایی کشور جای سوال دارد؟