وقتی وزارت رفاه مشکلی کوچک را در پرداخت وام های کرونای نمی تواند حل کند جالبتر این قصه این است می گویند حمایت می کنیم!! و کسی پاسخگو مشکل نیست