#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در استان گفت: یک محموله واکسن شامل ۱۴۰ هزار دُز سینوفارم و ۸هزار دُز واکسن برکت وارد استان شد.
🔸شریف زاده با اشاره به اینکه تاکنون یک میلیون و ۲۵۲ هزار و ۸۴۲ دز واکسن کرونا تحویل استان شده است گفت:از این تعداد ۲۵هزار و ۳۴۰ دز اسپوتنیک، ۹۹۸ هزار و ۳۲۲ دز سینوفارم، هزار و ۳۱۰ بهارات،۱۰۲هزارو ۴۷۰ آسترازنکا، ۱۱۵ هزارو ۴۰۰ دز برکت، ۱۰ هزار دز پاستوکوک بوده است.