🔸سردار اشتری، فرمانده نیروی انتظامی کشور در بدو ورود به استان مورد استقبال محمد صادق معتمدیان، استاندار خراسان جنوبی و جمعی از مسئولان استان قرار گرفت