الهام پدید ورزشکار خراسان جنوبی مقام اول هفتمین مسابقات سنگنوردی قهرمانی کشور را کسب کرد

هفتمین دوره مسابقات سنگ نوردی قهرمانی کشور معلولین، جانبازان، نابینایان، ورزشکار خراسان جنوبی قهرمان مسابقات سنگنوردی کشورکم بینایان ، گرامی داشت هفته پارالمپیک و یادواره مدافعان سلامت و شهدای خدمت ، امروز در  مجموعه ورزشی شهید شیرودی تهران برگزار شد.

در بخش بانوان الهام پدید از خراسان جنوبی موفق به کسب مقام اول در این دوره از مسابقات شد.

پس از پدید ، زهرا کرم نژاد از مازندران و آزاده متولی زاده اردکانی از تهران به ترتیب مقام های دوم و سوم را کسب کردند.