#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

۳۰ درصد از جامعه هدف بالای ۱۸ سال در خراسان جنوبی واکسن کرونا را دریافت کردند.

دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل کرونا در استان گفت: ۵۵۷ هزار نفر بالای واکسیناسیون ۳۰ درصد جامعه هدف خراسان جنوبی۱۸ سال در استان واجد شرایط دریافت واکسن کرونا هستند که از این افراد ۳۰ درصد یک نوبت واکسن را دریافت کرده اند.
شریف زاده افزود: حدود ۷ درصد هم در استان هر دو نوبت واکسن را دریافت کرده اند.
وی گفت: تا روز گذشته ۲۷۱ هزار و ۹۴۲ دُز واکسن وارد استان شده و تاکنون ۲۱۲ هزار و ۷۴۲ دُز تزریق شده است.
دبیر ستاد دانشگاهی پیشگیری و کنترل ویروس کرونا در استان همچنین گفت: تاکنون در خراسان جنوبی ۱۷۳ هزار و ۲۷۱ نفر نوبت اول و ۳۹ هزار و ۴۷۱ نفر هر دو نوبت واکسن را دریافت کرده اند.
شریف زاده افزود: ۸۵ درصد از گروه سنی بالای ۸۰ سال و بیش از ۷۰ درصد جمعیت بالای ۶۰ سال در استان واکسن کرونا را دریافت کرده اند.