دقایقی قبل سواری پژو به دلیل عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه ناشی از تخطی از سرعت مطمئنه در بلوار پیامبر اعظم واژگونی و با تیر برق برخورد کرد.