عضو کمیسیون انرژی مجلس مطرح کرد؛
انتقاد به شیوه توزیع گاز مایع/ مردم توان مالی گازکشی ندارند
نخعی  نماینده مردم سربیشه و نهبندان گفت: مردم نهبندان توان مالی گازکشی منازل و خرید لوازم گرمایشی را ندارند.