مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی از واریز ۲۶۴ میلیارد تومان اعتبارات وزارت راه و شهرسازی به حساب شرکت‌های توزیع نیروی برق و آب و فاضلاب استان خبر داد.

واریز ۲۶۴ میلیاردتومان برای اجرای شبکه‌های برق و آب نهضت ملی مسکن خراسان‌جنوبی

مودی گفت: این اعتبار برای تامین و اجرای عملیات زیربنایی سایت‌های نهضت ملی مسکن در استان ابلاغ شد.

وی افزود: با پیگیری‌های انجام شده و با حمایت صندوق ملی مسکن در تاریخ ۱۷ تیر سال جاری ۱۰۰ میلیارد تومان به شرکت توزیع نیروی برق استان و ۱۶۴ میلیارد تومان به شرکت آب و فاضلاب استان بابت عملیات زیربنایی و اجرای شبکه‌های مورد نیاز اختصاص و واریز شد.

مدیرکل راه و شهرسازی خراسان جنوبی گفت: مجموعا در ۱۰ ماه گذشته بیش از ۵۵۷ میلیارد تومان از محل اعتبارات وزارت راه و شهر سازی به حساب این دو دستگاه واریز شده است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور