مدیر کل امور مالیاتی خراسان جنوبی از واریز ۲۴۴ میلیارد تومان از محل عوارض و مالیات به حساب شهرداری‌های خراسان جنوبی خبر داد.

 علی کریمدادی  در شورای برنامه‌استان بیان داشت: در ۱۱ ماهه سال جاری از محل مالیات و عوارض وصول شده، ۲۴۴ میلیارد تومان به حساب شهرداری‌های استان واریز شده است.

به گفته وی همچنین ۱۳۲ میلیارد تومان از محل درآمدهای مالیاتی استان به حساب دهیاری‌ها در این مدت واریز شده است.

وی با بیان اینکه روستاهای بدون دهیاری نیز از درآمدهای حاصل از اخذ مالیات بهره مند می‌شوند، افزود: ۱۴ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هم به حساب روستاهای فاقد دهیاری و ۴۳ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان نیز به حساب مناطق عشایری استان واریز شده است.

کریمدادی خاطر نشان کرد: مجموع واریزی‌های انجام شده از محل درآمدهای مالیاتی در استان در ۱۱ ماه امسال نسبت به مدت مشابه آن در سال گذشته ۶۹ درصد افزایش داشته است.

کریمدادی تصریح کرد: مبلغ ۱۵ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان هم در این مدت برای توسعه ورزش مدارس، ورزش همگانی، ورزش روستایی و عشایری، ورزش بانوان و زیرساخت‌های ورزش به‌ویژه در حوزه جانبازان و معلولان به حساب دستگاه‌های مربوط واریز شده است.

مدیرکل امور مالیاتی خراسان جنوبی گفت: در سال جاری ۱۶۳ میلیارد تومان به عنوان مالیات سلامت به حساب بهداشت و درمان خراسان جنوبی واریز شده است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور