#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸️سوری، رئیس کارگروه پیشگیری و بهداشت ستاد ملی مقابله با کرونا:

🔹️وقتی طی دوهفته روند افزایشی تداوم یابد، به معنی ورود به پیک جدید شیوع کروناست.

🔹️اکنون وارد پیک ششم کرونا شده ایم، چرا که طی دو هفته این شیب روند افزایشی در جامعه یعنی پیک بعدی شروع شده است. این امر باعث تاسف است که بلافاصله پس از پیک پنجم وارد پیک ششم شویم.

🔹️کشور ما به لحاظ اپیدمی در شرایط خوبی نیست.

🔹️ویروس کرونا به دنبال افراد حساسی که مناسب میزبانی این ویروس هستند می گردد.