#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

دکتر فاطمی متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری:
🔹هیچکس نسبت به بیماری کرونا مصون نیست.
🔹

.
🔹ممکن است بسیاری از ما ناقل بدون علامت باشیم و بدون آنکه از این مسئله اطلاع داشته باشیم باعث انتقال بیماری به عزیزانمان شویم.