هیات داوران هفتمین دوره جشنواره سراسری وقف چشمه همیشه جاری در بخش «خبر و رسانه» در سه رشته “تولیدات خبری مکتوب” ، “گزارش تصویری عکس” و “گزارش خبری رادیویی و تلویزیونی” اعلام شد.

هیات داوران هفتمین دوره جشنواره سراسری وقف چشمه همیشه جاری در بخش «خبر و رسانه» در سه رشته “تولیدات خبری مکتوب” ، “گزارش تصویری عکس” و “گزارش خبری رادیویی و تلویزیونی” در حالی معرفی شدند که اساتید شاخص و سرشناسی در حوزه‌های خبری و رسانه ای در بین این داوران حضور دارند.
 سازمان اوقاف و امور خیریه با هدف حمایت از هنرمندان، فرهیختگان و پژوهشگران کشور و همچنین گسترش فرهنگ سنت حسنه «وقف» و تولید آثار فاخر در این خصوص، اقدام به برگزاری هفتمین دوره جشنواره در هشت بخش و ۲۷ رشته تخصصی فرهنگی، هنری، پژوهشی و رسانه ای نموده است.
دبیرخانه مرکزی جشنواره هفتم مستقر در معاونت فرهنگی و اجتماعی سازمان اوقاف و امور خیریه، آغاز ارسال آثار به جشنواره را آبان ماه سال ۹۹ و پایان مهلت ارسال آثار را پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۰ عنوان کرده است که این جشنواره تا ۲۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ مصادف با عید سعید غدیر تمدید شد؛ اکنون با نزدیک شدن به فرصت پایانی برای ارسال آثار، این جشنواره داوران خود را در رشته‌های مختلف شناخت.
در بخش «خبر و رسانه» که دبیرخانه آن در استان خراسان جنوبی تشکیل شده است، “محمدصادق حاتمی” ،”رحمان فغان” و “سیدمهدی محمودآبادی” داوری رشته گزارش خبری رادیویی و تلویزیونی را بر عهده خواهند داشت.
در رشته گزارش تصویری عکس ، “علیرضا عطاریانی” ، “رسول اولیازاده” و “ابوالفضل حسن پور” به داوری آثار خواهند پرداخت.
در رشته تولیدات خبری مکتوب نیز ، “مصطفی انتظاری هروی” ، “علی پاکباز خسروشاهی” و “محمدقربانی” آثار شرکت کنندگا را داوری خواهند کرد
هیات داوران رشته گزارش خبری رادیویی و تلویزیونی  
  
هیات داوران رشته گزارش تصویری عکس  
  
هیات داوران رشته تولیدات خبری مکتوب