رئیس اتحادیه چاپخانه داران خراسان جنوبی گفت: هویت بخشی ما از طریق صنعت چاپ رخ می دهد و در صادرات محصولات غیر نفتی نیز موثرترین عامل است.

، محمدرضا جعفرپور مقدم در مراسم بزرگداشت اهالی صنعت چاپ خراسان جنوبی، بیان کرد: صنعت چاپ پدیده ای چند وجهی است و هم در بحث فرهنگ شاهد تولید آثار فرهنگی و علمی هستیم و هم به عنوان صنعتی زیرساختی، در حوزه های بسته بندی محصولات اهمیت فراوانی دارد.

وی با بیان این که صنعت چاپ با تلفیق هنر و فن آثاری کم نظیر خلق می کند، ادامه داد: هویت بخشی ما از طریق این صنعت رخ می دهد و در صادرات محصولات غیر نفتی نیز موثرترین عامل است.

جعفرپور مقدم با تاکید بر این که صنعت چاپ برای جامعه و خصوصا افرادی که در حوزه های فرهنگی فعالیت دارند، همچون هوا برای انسان است، اضافه کرد: متاسفانه شرایط ناشی از بیماری کرونا، تقابل هزینه ها و درآمدها و نبود سفارشات آسیب های زیادی به این صنعت وارد کرده و اگر پایمردی دست‌اندرکاران این حوزه نبود، مدت ها پیش شاهد خاموش شدن چراغ صنعت چاپ در استان می بودیم.

شایان ذکر است در پایان مراسم از ۲۵ فعال صنعت چاپ با اهدای تندیس و لوح سپاس، تقدیر بعمل آمد.