خراسان جنوبی مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی اظهار کرد: آئین و مراسم هولکه خوانی خراسان جنوبی در فهرست میراث معنوی ثبت شد.

سید احمد برآبادی، امروز چهارشنبه یکم بهمن به خبرنگاران گفت: آئین و مراسم هولکه خوانی در ناحیه هردنگ شهرستان خوسف خراسان جنوبی در فهرست میراث معنوی ثبت شد.

وی با بیان اینکه هولک به معنی زنی پاک و عفیف است، افزود: مراسم عروسی صمیمانه، ساده و با نشاط همراه با هولکه خوانی در روستاهای اطراف شهرستان خوسف که به ناحیه هردنگ معروف و مشهور است  برگزار می‌شود.

مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی با بیان اینکه قدمت این مراسم به بیش از ۱۵۰ سال می‌رسد، تصریح کرد: ابیات و اشعاری که خوانده می‌شود در مورد بزرگواری پیامبر(ص) و ۱۲ امام است و بیشتر بر این اعتقاد و باورند که اول زندگی آنها با اشعار و یاد امامان معصوم شروع شود خیر و برکت به زندگی مشترک آنها می‌دهد.

برآبادی ادامه داد: در روستاهای اطراف شهرستان خوسف و ناحیه هردنگ این اشعار و ابیات در موقع حنا بندان و همچنین وقتی که لباس‌های داماد را برتنش می‌کنند خوانده می‌شود.

وی بیان کرد: در مجلس زنان هم دو نفر از زنان بزرگ و سالمند روستا لباس‌های عروس را به تن می‌کنند و هم زمان یکی از بانوان بزرگ و سالمند هولکه را می‌خوانند و اما در جلسه زنان جدای از این اشعار (در مورد ائمه اطهار) شعرهای دیگری هم خوانده می‌شود که بیشتر این اشعار مناسبت داشته و خانواده عروس و داماد بیشتر مفاخر و اوصاف عروس و داماد را به همدیگر بیان می‌کنند.

مسئول حوزه پژوهش و مطالعات اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان جنوبی  یادآور شد: در مسیر راه که عروس را از خانه پدرش به خانه داماد(حجله) می‌برند یکی از بزرگان در جلو و همراه عروس و بقیه زنان و مردان در پشت سر و همه با هم، هم صدا سوره الرحمن را می‌خوانند؛ این سوره به علت درخشندگی ُ و برجستگی‌های خاصی که دارد عروس قرآن نامیده می‌شود و با توجه به حالت شعر گونه این سوره مناسب این مراسم شادی است.